La organització del Gran Premi Les Franqueses disposa de 3 hotels propers a la zona, els quals han acceptat oferir condicions especials per a tots els participants, equips i acompanyants que vinguin a disputar el Gran Premi Les Franqueses.

 La organización del Gran Premi Les Franqueses dispone de 3 hoteles cercanos a la zona, los cuales han aceptado ofrecer condiciones especiales para todos los participantes, equipos y acompañantes que vengan a disputar el Gran Premi Les Franqueses.

 The organitzation has contacted 3 hotels close to the race area, which have agreed to offer special conditions for all participants, teams and companions who come to Gran Premi Franqueses.


Hotel Verti (Maps)verti_hotel
http://www.hotelverti.com
Email: info@hotelverdi.com
Tel. (+34) 93 861 55 58

 

caravaning_lalba